Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013

Διοικητικό Συμβούλιο


Διοικητικό Συμβούλιο

Ταξχος εα Τζατζάρης Θεόδωρος , Πρόεδρος

Σχης εα Κωστάκης Κωνσταντίνος , Αντίπρόεδρος

Σχης εα Παπαδόπουλος Γεώργιος , Γραμματέας

Ανχης εα Παπαβέργος Ευάγγελος , Μέλος

Λγος εα Καφετζόπουλος Νικόλαος , Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου