Σάββατο 20 Ιουλίου 2013

ΕΞΑΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών (5 διανυκτερεύσων) 2013 – 2014, το οποίο θα ισχύσει από 19.7.2013 έως 31.12.2013 και για τους στρατιωτικούς ... Διαβάστε την εγκύκλιο ...... και τον κατάλογο των καταλυμάτων κλπ ..... Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΕΟΤ ....
Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, το οποίο να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :

  • Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : € 16.000,00

  • Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : € 28.000,00

  • Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : € 35.000,00

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 €.
Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.


Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 19/07/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου