Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ στις 23 Φεβρουαρίου 2014

Το ΔΣ/ΕΑΑΣ κατά την συνεδρίαση της 24ης Οκτ 2013 αφού έλαβε υπόψιν (α) Το ΝΔ 1171/72 άρθρο 5, (β) Την απόφαση του ΥΕΘΑ σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2014 και (γ) Τις διατάξεις των ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 οι εκλογές διενεργούνται 2 τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του ΔΣ και προκηρύσσονται 3 τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου ΔΣ την 21η Νοε 2013 και την διεξαγωγή αυτών την 23η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 - 19:00.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξκοί και της ΕΛΑΣ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΕΑΑΣ και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της ΕΑΑΣ.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
3. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως...

συνοδευόμενες από Φ/Α ταυτότητας της ΕΑΑΣ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΑΣ μέχρι 23 Ιαν 2014 τις καθημερινές (πλην Πέμπτης) και ώρες 10:00 - 12:30. Η ανωτέρω ημερομηνία ειναι καταληκτική.
4. Υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, δεν αποκλείει την υποψηφιότητα για την θέση μέλους του ΔΣ.
5. Ο πίνακας των υποψηφίων θα επικυρωθεί από το ΔΣ την 31η Ιαν 2014 και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων.

6. Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου και χωριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων
7. Το ΔΣ /ΕΑΑΣ είναι 11μελές ήτοι: (α)   Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος του ΣΞ. (β) Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος του ΣΞ. (γ) Δύο μέλη σύμβουλοι από την ΕΛ.ΑΣ. (δ) Ένα μέλος από το Δικαστικό Σώμα. (ε) Ένα μέλος από το Οικονομικό Σώμα. (στ) Πέντε μέλη από οιοδήποτε Οπλο - Σώμα του ΣΞ πλην Δικαστικού - Οικονομικού.
8. Η θητεία των μελών είναι τριετής.
9. Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι διαθέτουν δελτίο ταυτότητος της ΕΑΑΣ (άνδρες και γυναίκες). Απόστρατοι Αξκοί μη εγγεγραμμένοι ως μέλη και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία μπορούν να πράξουν αυτό εφ΄όσον εγγραφούν μέχρι την προηγούμενη ημέρα προκήρυξης των εκλογών (21 Νοε 2013).
10. Όσοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται μακράν του τόπου μονίμου κατοικίας των, συνεπώς και του Παραρτήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, δύνανται να ψηφίσουν με υπεύθυνη δήλωση στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα.
11. Οι εκλογές θα διεξαχθούν στο Νομό Αττικής και σε όλα τα Παραρτήματα την αυτήν ημέρα και ώρες
12. Οι εκλογές διενεργούνται από εφορευτικές επιτροπές. Όσοι επιθυμούν να πλαισιώσουν τις Εφορευτικές Επιτροπές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικά δήλωση από 12 Δεκ 2013 μέχρι 15 Ιαν 2014. Με απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΣ, στα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών θα καταβληθεί αποζημίωση 100 ευρώ.
13. Από τότε που θα ανακηρυχθούν από το ΔΣ οι υποψηφιότητες και μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβ 2014 οι υποψήφιοι εφόσον επιθυμούν μπορούν να επισκέπτονται τα Παραρτήματα εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του υποψηφίου με το ΤΣ του παραρτήματος.
14. Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Παραρτημάτων δύνανται να λάβουν οι υποψήφιοι από την Γραμματεία της ΕΑΑΣ
15. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν μέχρι 20 Δεκ 2013 περιληπτικό βιογραφικό σημείωμα προκειμένου να δημοσιευθούν στην ΕΗ μηνός Ιανουαρίου 2014 εφόσον το επιθυμούν.
     Υπόψη ότι εκκρεμεί συζήτηση και απόφαση στο ΔΣ της ΕΑΑΣ επί της προτάσεως του Παραρτήματος Μαγνησίας της ΕΑΑΣ και όχι μόνον προκειμένου να διενεργούνται την ίδια ημέρα δημοσκοπήσεις (άτυπες εκλογές όπως ακριβώς γίνεται και στην ΕΑΑΑ) και στα τοπικά Παραρτήματα που το επιθυμούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου