Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Ταβέρνας με Μουσική στα ΚΑΑΥ 2016

Κατά την διάρκεια της θερινής λειτουργίας του ΚΑΑΥ Ν. Περάμου η ΧΧΤΘΜ θα διοργανώσει ψυχαγωγικές βραδιές στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Σύμφωνα με δγη της Μεραρχίας δηλώσεις συμμετοχής των ε.α. στελεχών ΜΟΝΟ μέσω ΕΑΑΣ/Παράρτημα Καβάλας και ΜΕΧΡΙ την ημερομηνία και ώρα ως έναντι εκάστης εκδήλωσης αναγράφεται.


ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝ 2016 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΛ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛ 2016 11:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛ 2016 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓ 2016 11:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓ 2016 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠ 2016
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠ 2016 11:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου