Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Διανομή των Εσόδων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. Έτους 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΟΕΜΣ
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014
1.  Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. και έχοντας πάντα ως βασική επιδίωξη τη διασφάλιση, τόσο της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου, όσο και των συμφερόντων των σημερινών και μελλοντικών δικαιούχων του, αποφασίστηκε:
        α.   Ο καθορισμός, από 1-7-2014, της τιμής μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. από 6,1155 € σε 5,1982 € (ποσοστό μείωσης 15%).
        β.   Η έγκριση της ήδη καταβληθείσας οικονομικής ενίσχυσης του Α΄ εξαμήνου 2014 με την ισχύουσα, κατά το έτος 2013, τιμή μεριδίου, ήτοι 6,1155€.
        γ.  Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ειδικού Κλάδου ως προς το σκέλος των εσόδων και την υποβολή εισήγησης, εφόσον απαιτείται, για την επανεξέταση της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.
2.   Η παραπάνω μείωση κρίθηκε ως επιβεβλημένη λόγω:
      α.   Των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων που έχουν θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με τους οποίους, από την οικονομική χρήση 2013, επιτάσσονται η ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ και η μη δημιουργία ελλειμμάτων.
      β.   Της αναγκαιότητας εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματορροών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν στον ΕΚΟΕΜΣ από την εφαρμογή του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) και της δεδομένης απώλειας εσόδων, ως επακόλουθο της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.
3.   Η παρακράτηση των αναδρομικών διαφορών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014 θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις κατά την εξαγωγή της οικονομικής ενίσχυσης των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014, αντίστοιχα.
4.   Επιπροσθέτως θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η καταβολή αυτής, για τους υπολειπόμενους μήνες του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
      α.   5 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Αύγουστο.
      β.   3 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Σεπτέμβριο.
      γ.   5 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη για τον μήνα Οκτώβριο.
      δ.   5 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Νοέμβριο.
      ε.   30 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη για τον μήνα Δεκέμβριο.
Εκ του ΕΚΟΕΜΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου