Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΩΔΟΥ ΣΤΑ ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ

1) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡ-ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
2) Φ/Α ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ.
3) Φ/Α ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΚΟΥ.
4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5) 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3*3),ΕΝΧΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΞΚΟΣ (Ε.Α),ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡ-ΤΟΣ ΕΑΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΣ

Δικαιολογητικά Έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΣ

•           Για Αξιωματικούς Στρατού

            -           Αίτηση (χορηγείται από την EAAΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ)

           -           Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) η μία τουλάχιστον με στολή.

            -           Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητας.

            -           Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.

            -           Υπογεγραμμένο Δελτίο Ταυτότητος EAAΣ (ΜΠΛΕ, χορηγείται από την EAAΣ).

•           Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής - EΛ.AΣ.

            -           Αίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ και Παραρτήματα).

            -           Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή τουλάχιστον η μία.

            -           Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητος.

            -           ΦEK Αποστρατείας.

            -           Υπογεγραμμένο Δελτίο Ταυτότητος EAAΣ (ΜΠΛΕ, χορηγείται από την EAAΣ).

•           Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ 1% από το MTΣ

           -         Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ EAAΣ.

•           Για Αξιωματικούς τ. Χωροφυλακής-EΛ.AΣ. που δεν τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ

            -           Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της EAAΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ από το MTΣ.

•           Για Μέλη Ορφανικών Οικογενειών

            -           Αίτηση (χορηγείται από την ΕΑΑΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ).

            -           Δύο φωτογραφίες ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές).

            -           Φ/A Αστυνομικής Ταυτότητος.

            -           Υπογεγραμμένο Δελτίο Ταυτότητος EAAΣ (ΚΟΚΚΙΝΟ).

           -          Ταυτότητα που εκδόθηκε από την EAAΣ του εκλιπόντος Aξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.

            -         Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

           -         Απόφαση MTΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου MTΣ ή Βεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση 0,5% υπέρ EAAΣ.

•           Για Μέλη Ορφανικών Οικογενειών (Ορφανές)

            -           Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν ζει η μητέρα (Χήρα εκλιπόντος Aξκού).

•           Σε περίπτωση απώλειας ταυτότητος ΕΑΑΣ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

            -           Φ/Α αστυνομικής ταυτότητος.

            -           Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστ. τμήμα.

            -           Φωτογραφία με στολή για τους δικαιούχους ή με πολιτικά για τα μέλη ορφανικών οικογενειών.