Λ.Α.Φ./ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ:(2510233687) 
Η ΕΑΑΣ ΠΑΡ-ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΑΠΟ 6-ΜΑΪΟΥ-2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΚΑΙ ΤΟ 
ΘΕΡΙΝΌ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΑΦ.ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ (ΚΑΦΕ-ΧΥΜΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΦΑΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΏΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΏΝ ΠΑΓΩΤΏΝ) 
  
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 (NOE)
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟ 2015 ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΚΩΝ