Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - Κάνουμε αίτηση στο ΓΛΚ για διακοπή της παρακράτησης;

Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Κυκλοφορούν εδώ και πολλές ημέρες δημοσιεύματα στο διαδίκτυο και αποστέλλεται με email μία αίτηση προτείνοντας μας να την στείλουμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αιτούμενοι να διακοπεί η παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του ν.3865/2010 αλλά και η Έκτακτη μηνιαία Εισφορά του ν.4002/2011 που αφορά παρακράτηση σε όσους είχαν ηλικία κάτω των 60 ετών και αποστρατεύθηκαν με δική τους αίτηση. Ο δικηγόρος κ. Αθανάσιος Γεωργακάκης (a.georgakakis@hotmail.com - 2410250921) σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι αν δεν έχουμε στα χέρια μας τη συγκεκριμένη απόφαση, προκειμένου να δούμε το σκεπτικό και την ακριβή διατύπωση, δεν είναι αναγκαία οποιαδήποτε ενέργεια. Και θα την έχουμε όταν καθαρογραφεί.
Ο δικηγόρος κ. Βασίλειος Κοντός (kontosblaw@gmail.com - 2105241507) στην ενημέρωση του [ΕΔΩ] τελειώνει ως εξής: «...αφού παραλάβουμε το κείμενο της απόφασης θα σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες». Επιπλέον αναφέρει ότι η 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε πιλοτική δίκη, αφορά μόνον στην ΕΑΣ του ν.3865/2010.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δεν μπορούμε να κάνουμε αίτηση βασιζόμενοι σε κάποια απόφαση που δεν έχει καθαρογραφεί ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς γράφει. Μπορεί να κρίνει επί μέρους ή υπό προϋποθέσεις. Δημοσίευση δε σημαίνει ότι είναι ορατή στο κοινό. Ούτε καν στους δικηγόρους (Δείτε στο τέλος του παρόντος μία απόφαση).  Ακόμη και αν το ΓΛΚ συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την πλήρη απορρόφηση του από τον ΕΦΚΑ δεν μπορεί να κάνει κάποια ενέργεια. Ας καθαρογραφεί, ας την δούμε τι ακριβώς γράφει και ο καθένας ας αποφασίσει τι πρέπει να κάνει. Υπόψη ότι η αίτηση, μετά παρέλευση τριμήνου αν δεν απαντηθεί, πρέπει να μετατραπεί σε ένσταση ή αγωγή.