Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Ταξχος εα Τζατζάρης Θεόδωρος , Πρόεδρος 
email:   tzatztheo73@yahoo.gr  τηλ 6944221635 *7221635

Σχης εα Κωστάκης Κωνσταντίνος , Αντίπρόεδρος

Τχης εα Ανδριώτης Βασίλειος , Γραμματέας

Ανχης εα Παπαβέργος Ευάγγελος , Μέλος

Λγος εα Καφετζόπουλος Νικόλαος , Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου