Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ για την Επέκταση Χρήσης των Εκδιδομένων Δελτίων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αρ. Πρωτ.: 11/2016
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
    Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι κατόπιν ενεργειών της Ε.Α.Α.Σ. και σύμφωνα με τη Φ.900/33/219916/Σ.1290/28 ΙΟΥΝ 2016/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2  εγκρίνεται πλέον η χρησιμοποίηση των δελτίων που εκδίδονται από την Ε.Α.Α.Σ. (δελτίο ταυτότητας για τους ε.α. Αξκούς και ενιαία κάρτα για τα μέλη των οικογενειών τους) ως επίσημα στοιχεία πιστοποίησης της ιδιότητας των μελών της (για αυτά που προέρχονται μόνο από το Σ.Ξ.) και άδειας εισόδου, μόνο στις Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις-Εγκαταστάσεις του ΣΞ που λειτουργούν αυτόνομα και εκτός στρατοπέδων, όπως παρακάτω:
  • ΝΙΜΙΤΣ.
  • ΛΑΕΔ.
  • Στρκές Λέσχες.
  • Στρκά Νοσοκομεία.
  • Στρκά Φαρμακεία.