Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την 29 Αυγ 2014 η τελετή ορκωμοσίας της νεοεκλεγείσα Δημάρχου Καβάλας κ. Δήμητρας Τσανάκα και των νεοεκλεγέντων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων. Μαζί ορκίστηκαν και οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης Ταξχος εα Τζατζάρης Θεόδωρος , πρόεδρος του Παραρτήματος και ο Ταξχος εα Μαυρίδης Νικόλαος μέλος. Ο πρόεδρος του Παραρτήματος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ"  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ!!!!!!!!

Η ΕΑΑΣ/Παράρτημα Καβάλας συγχαίρει παιδιά και εγγόνια συνάδελφων που πέτυχαν την εισαγωγή τους στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα εύχεται υγεία,καλές σπουδές και καλή αποφοίτηση.
 Στους δε γονείς πέρα από τα συγχαρητήρια καλό κουράγιο και δύναμη να τα στηρίζουν!!

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Προπληρωμένο το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ από 1 Ιαν 2015

Tο βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 θα δίδεται προπληρωμένο όπως πράττει και το ΜΤΣ με το μέρισμα. 

Πηγή Απόστολος Παπαπαρίσης
Διαβάστε όλο το άρθρο.

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014

Συνάντηση της 20-8-2014 με Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης (Συνέχεια Ενημέρωσης)

Συνέχεια της ενημέρωσης για τη συνάντηση της
 20 Αυγούστου 2014
 με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο.

                                                                                                             Αθήνα, 20 Αυγ 2014
 
ΘΕΜΑ: Συνάντηση Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. με κ. ΥΦΕΘΑ
 
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ κ. ΥΦΕΘΑ
 
   Δείτε εδώ το ενημερωτικό που δόθηκε κατά τη συνάντηση.
 
 
Ακολουθούν τα υποβληθέντα συνημμένα υπομνήματα της Ε.Α.Α.Σ. με σχετικές προτάσεις:
 

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

Διανομή των Εσόδων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. Έτους 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΟΕΜΣ
Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014
1.  Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. και έχοντας πάντα ως βασική επιδίωξη τη διασφάλιση, τόσο της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Ταμείου, όσο και των συμφερόντων των σημερινών και μελλοντικών δικαιούχων του, αποφασίστηκε:
        α.   Ο καθορισμός, από 1-7-2014, της τιμής μεριδίου του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. από 6,1155 € σε 5,1982 € (ποσοστό μείωσης 15%).
        β.   Η έγκριση της ήδη καταβληθείσας οικονομικής ενίσχυσης του Α΄ εξαμήνου 2014 με την ισχύουσα, κατά το έτος 2013, τιμή μεριδίου, ήτοι 6,1155€.
        γ.  Η συνεχής παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ειδικού Κλάδου ως προς το σκέλος των εσόδων και την υποβολή εισήγησης, εφόσον απαιτείται, για την επανεξέταση της ως άνω καθορισθείσας τιμής μεριδίου.
2.   Η παραπάνω μείωση κρίθηκε ως επιβεβλημένη λόγω:
      α.   Των αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων που έχουν θεσμοθετηθεί, σύμφωνα με τους οποίους, από την οικονομική χρήση 2013, επιτάσσονται η ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των ΝΠΔΔ και η μη δημιουργία ελλειμμάτων.
      β.   Της αναγκαιότητας εξισορρόπησης των ισοζυγίων χρηματορροών και εξασφάλισης επαρκούς ρευστότητας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων ένεκα των ζημιών που προκλήθηκαν στον ΕΚΟΕΜΣ από την εφαρμογή του Προγράμματος Ανταλλαγής Ομολόγων (PSI) και της δεδομένης απώλειας εσόδων, ως επακόλουθο της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.
3.   Η παρακράτηση των αναδρομικών διαφορών μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014 θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις κατά την εξαγωγή της οικονομικής ενίσχυσης των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014, αντίστοιχα.
4.   Επιπροσθέτως θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, ότι η καταβολή αυτής, για τους υπολειπόμενους μήνες του τρέχοντος έτους, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
      α.   5 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Αύγουστο.
      β.   3 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Σεπτέμβριο.
      γ.   5 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη για τον μήνα Οκτώβριο.
      δ.   5 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή για τον μήνα Νοέμβριο.
      ε.   30 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη για τον μήνα Δεκέμβριο.
Εκ του ΕΚΟΕΜΣ

Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Καθορισµός Τιµής Μεριδίου Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2014» 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις: 
(1) Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε -
συµπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν∆ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νοµοθεσίας και κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συµβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168). 
 (2) Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ∆ιοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35). 
 (3) Του Π∆ 363/97 «∆ιατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας επί των ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ Α’ 241). 

β. Την µε αριθµό 248334/9-7-2014 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άµυνας στον Υφυπουργό Εθνικής Άµυνας, Ιωάννη Λαµπρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 1881).

γ. Το υπ' αριθµ. 16/4/31-7-14 Πρακτικό του ∆Σ/ΜΤΣ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 16/4/31-7-14 Πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά: 
 α. Την έγκριση καθορισµού της τιµής µεριδίου για το έτος 2014 στο ύψος των 4,9865 €, ήτοι µειωµένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2013 (5,1999 €) κατά 4,10 %. 

 β. Την έγκριση καταβολής του µερίσµατος Γ΄ Τετραµήνου 2014 (µηνών Σεπ – ∆εκ) µε τιµή µεριδίου 4,1122 €, ήτοι µειωµένης, έναντι της ισχύουσας µέχρι και το µήνα Αυγ του 2014 (5,1999 €), κατά 20,91%, προκειµένου να συµψηφιστούν οι διαφορές του οκταµήνου 2014 και την υλοποίηση της εν λόγω µείωσης µε την παρακράτηση των διαφορών, ως εξής: 
 (1) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Σεπτεµβρίου
2014, αυτές (διαφορές) των µηνών Ιαν – Φεβ 2014. 
 (2) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Οκτωβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Μαρ – Απρ 2014. 
 (3) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός Νοεµβρίου 2014, 
αυτές των µηνών Μαϊ – Ιουν 2014. 
 (4) Με την καταβολή του µερίσµατος µηνός ∆εκεµβρίου 2014, αυτές των µηνών Ιουλ – Αυγ 2014. 

2. Υλοποίηση της παρούσας µε µέριµνα του ΜΤΣ. 
                                                              Ιωάννης Λαµπρόπουλος
                                                                          Υ Φ Ε Θ Α 

       Ακριβές Αντίγραφο
Ανθλγός (Ο) Πέτρος Φακούδης
               ΓΕΣ/∆ΟΙ/1γ

Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΥΡΙΩΝ ( ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ )


15 Αυγούστου!! Γιορτή της Μεγαλόχαρης , η πιο λαμπρή μέρα του                       Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.. Τραγική σύμπτωση δίπλα της να στέκεται δυστυχώς και μια άλλη επέτειος , μαύρη και δυσάρεστη , αυτή της κατάρευσης του μετώπου στη Μ. Ασία.

     Τις πρωινές ώρες της 13ης Αυγ. 1922 άρχισε η Τουρκική επίθεση , μετά δε από ένα διήμερο σκληρού αγώνα , άρχισε η υποχώρηση του Ελλ. Στρατού για να σφραγιστεί με τη καταστροφή της Σμύρνης αυτό το τόσο ένδοξο και συνάμα τραγικό κομμάτι της ιστορίας μας που λέγεται Μικρασιατική Εκστρατεία.....

Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΑΜΕΙΑ 2014 ΑΓΩΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ-2500μ

Τελικά η ΕΑΑΣ παράρτημα Καβάλας έχει και ένα νέο αστέρι. Μέτα από τους Τχη εα Παμούκη Νικό και Λγο εα Κουβαλάκη Διαμαντή. Το νέο αστέρι είναι ο Λγος εα Οσταδάκης Θανάσης ο οποίος πήρε μέρος και βγήκε 3ος στους κολυμβητικούς αγώνες μεγάλων αποστάσεων με την ονομασία "Περάμεια 2014" που διοργανώνει ο Ο.Θ.Α. Καβάλας για 3η συνεχόμενη χρονιά με μεγάλη επιτυχία.   
Μπράβο Θανάση μας κάνεις όλους υπερήφανους.