Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Ξεκίνησε η συνεργασία ΥΠΕΘΑ με τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσφέρουν μία σειρά από προνόμια και παροχές σχεδιασμένα ειδικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους, όπως 
(1) αποκλειστικά προνόμια και παροχές σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες ρονομιακό κλιμακωτό επιτόκιο έως 3%, Προθεσμιακή Κατάθεση 12μηνης διάρκειας, Πιστωτική Κάρτα MasterCard "Των Ενόπλων Δυνάμεων", Δάνεια κλπ} και


(2) προσωπική τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στο τηλέφωνο 210 3898999 όλο το 24ωρο.
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση ο μισθοδοτικός λογαριασμός μετατρέπεται σε προνομιακός μισθοδοτικός με ετήσιο επιτόκιο 3% μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ. Με τη χρήση της πιστωτικής κάρτας με δωρεάν συνδρομή επιστρέφεται το 3% επί των μηνιαίων αγορών με την κάρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ στη χρήση των πιστωτικών καρτών. Διαβάστε καλά τις οδηγίες.
Για είσοδο και μελέτη των παρεχόμενων υπηρεσιών κλικ στην πάνω εικόνα...
Δικαιούχοι & Δικαιολογητικά...
Για εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων
(που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ ή στο Κοινό Σώμα ΓΕΕΘΑ)
· Στρατιωτική ταυτότητα
· Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας μισθοδοσίας
· Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*
Για εν υπηρεσία πολιτικό προσωπικό ΥΠΕΘΑ
(που υπάγονται σε ένα εκ των 3 Γενικών Επιτελείων ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ)
· Αστυνομική ταυτότητα
· Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας μισθοδοσίας
· Βεβαίωση του αρμόδιου Γραφείου Προσωπικού με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο δικαιούχος είναι εν υπηρεσία υπάλληλος φορέα εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ (Υπόδειγμα 1. Βεβαίωση για υπαλλήλους ή Υπόδειγμα 2. Βεβαίωση για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που θα εκδίδεται από τον Φορέα)
·    Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*
Για μέλη οικογενειών (σύζυγοι, τέκνα και γονείς)
(του εν’ ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού και του εν’ υπηρεσία πολιτικού προσωπικού ενόπλων δυνάμεων)
· Αστυνομική Ταυτότητα
· Φωτοτυπία ταυτότητας του μέλους της οικογένειας που ανήκει στο προσωπικό ενόπλων δυνάμεων (εν' ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και εν’ υπηρεσία πολιτικό προσωπικό)
· Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο δημόσιο έγγραφο (με βάση το οποίο να προκύπτει η σχέση με τον δικαιούχο της προσφοράς)
· Εφόσον το συνδεδεμένο μέλος είναι εν υπηρεσία πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου προσωπικού με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο δικαιούχος είναι εν υπηρεσία υπάλληλος φορέα εποπτευόμενου από το ΥΠΕΘΑ (Υπόδειγμα 1. Βεβαίωση για υπαλλήλους Υπόδειγμα 2. Βεβαίωση για υπαλλήλους ΝΠΔΔ που θα εκδίδεται από τον Φορέα)
· Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*
Για απόστρατους Αξκους – Υπαξκους – Συνταξιούχους Υπαλλήλους
· Αστυνομική Ταυτότητα
· Πρόσφατο αποδεικτικό μηνιαίας σύνταξης
· ΦΕΚ Αποστρατείας εκδιδόμενο από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
· Υπεύθυνη Δήλωση (Αρ. 8 Ν. 1599/1996) θεωρημένη από αρμόδια Δημόσια Αρχή ως προς το γνήσιο υπογραφής του δηλούντος
· Επιπλέον τα α, β, γ παρακάτω*
Για όλους τους δικαιούχους
*α. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων Α.Φ.Μ. & Εισοδήματος:
· Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
*β. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης στοιχείων παρούσας διεύθυνσης κατοικίας:
· Πράξη διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
· Πρόσφατος Λογαριασμός Οργανισμού Παροχής Κοινής Ωφέλειας (π.χ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου, Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Οικονομική Εφορία)
*γ. Ενδεικτικά δικαιολογητικά πιστοποίησης τηλεφώνου:
· Λογαριασμός εταιρείας τηλεφωνίας ή Συμβόλαιο εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ή Αντίγραφο Αίτησης Ταυτοποίησης Χρηστών Καρτοκινητής Τηλεφωνίας / Υπεύθυνη Δήλωση ή Λογαριασμός Κινητού Τηλεφώνου.
Η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών που πιστοποιήσουν την ταυτότητα του Πελάτη, ισχύουν τόσο για νέους όσο και για υφιστάμενους Πελάτες της Τράπεζας, στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων Πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Πηγή:
http://apostolospapaparisis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου