Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19 ΦΕΒ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19 ΦΕΒ 2017
Υποψήφιοι Πρόεδροι Ε.Α.Α.Σ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ      ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Υπτγος
ΠΒ
ε.α.
Ευάγγελος
Δανιάς
2
Αντγος
ΠΖ
ε.α.
Στυλιανός
Καστραντάς
3
Αντγος
ΤΧ
ε.α.
Βασίλειος
Ροζής
4
Υπτγος
ΠΖ
ε.α.
Κωνσταντίνος
Χούσος
Υποψήφιοι Αντιπρόεδροι Ε.Α.Α.Σ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ      ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Υπτγος
ΠΒ
ε.α.
Νικόλαος
Βήτος
2
Υπτγος
ΕΜ
ε.α.
Ιωάννης
Δεβούρος
3
Υπτγος
ΠΖ
ε.α.
Αριστομένης
Κράγκαρης
4
Αντγος
ΠΖ
ε.α.
Κωνσταντίνος
Μανίκας
5
Υπτγος
ΠΒ
ε.α.
Βασίλειος
Παπαθανασίου
6
Αντγος
ΠΒ
ε.α.
Βασίλειος
Σταθόπουλος
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ  ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Ανχης
ΠΒ
ε.α.
Χαράλαμπος
Γιώτης
2
Αντγος
ΠΖ
ε.α.
Μιχαήλ
Γουμαλάτσος
3
Υπτγος
ΕΜ
ε.α.
Ιωάννης
Δεβούρος
4
Ανχης
ΜΧ
ε.α.
Νικόλαος
Ζέβλας
5
Ανχης
ΔΒ
ε.α.
Πολύβιος
Ζησιμόπουλος
6
Ανχης
ΠΖ
ε.α.
Θωμάς
Καπέλος
7
Ανχης
ΠΖ
ε.α.
Δημήτριος
Λαγοπάτης
8
Αντγος
ΠΖ
ε.α.
Κωνσταντίνος
Μανίκας
9
Σχης
ΤΘ
ε.α.
Ιωάννης
Μεγάλης
10
Υπλγός
Γ
ε.α.
Βασίλειος
Μόσχου
11
Ανθλγός
ΑΣ
ε.α.
Κωνσταντίνος
Παπαευαγγέλου
12
Σχης
ΕΜ
ε.α.
Αθανάσιος
Πελεκάνος
13
Αντγος
ΠΒ
ε.α.
Βασίλειος
Σταθόπουλος
14
Σχης
ΥΓ
ε.α.
Θεόδωρος
Τσερπές
15
Υπτγος
ΠΖ
ε.α.
Πολυχρόνης
Χαραλαμπίδης
16
Ταξχος
ΠΖ
ε.α.
Δημήτριος
Χατσίκας
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Δικαστικού)
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ      ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αναθεωρητής Α
Δ
ε.α.
Θωμάς
Καρανίσας
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Οικονομικού)
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Σχης
Ο
ε.α.
Γεώργιος
Μακρής
Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (ΕΛ.ΑΣ.)
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
1
Αντγος
ΕΛ.ΑΣ.
ε.α.
Χρήστος
Κονταρίδης
2
Αστ. Υδντής
ΕΛ.ΑΣ.
ε.α.
Χρήστος
Ντούφας
3
Υπτγος
ΕΛ.ΑΣ.
ε.α.
Σοφία
Παπαδάτου
4
Αντγος
ΕΛ.ΑΣ.
ε.α.
Ηλίας
Παρασκευόπουλος