Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013

Εκδήλωση τύπου “ούζου” στο ΚΑΑΥ

    Το Σάββατο, 21 Σεπ 2013 και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση μελών μετά των οικογενειών τους, σε εκδήλωση τύπου “ούζου”, στο ΚΑΑΥ Νέας Περάμου.
         Το κόστος της εκδήλωσης θα βαρύνει έναν έκαστο από τους συμμετέχοντες και θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
      Δηλώσεις συμμετοχής στη ΛΑΦΚ στο ΚΑΑΥ και στα γραφεία του παρ/τος μέχρι 18 Σεπ 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου