Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση για την βράβευση αριστούχων.

1. Ανακοινώνεται στα μέλη μας,ότι το ΓΕΣ θα βραβεύσει και φέτος

Αριστούχους μαθητές, παιδιά Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς.


2. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού Ελληνικής Επικράτειας και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού έτους 2012-2013 και ο ένας εκ των γονέων είναι Απόστρατος Αξκός.


3. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή Ελέγχου επίδοσης επικυρωμένο από τα οικεία Λύκεια.

β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή επικυρωμένο από την Αστυνομία.

γ. Αίτηση του γονέα, (από την ΕΑΑΣ παρτημα Καβάλας).

δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των

δύο όψεων του γονέα.


4. Υποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:

α. Για τους διαμένοντας στο Ν.Αττικής και Βοιωτίας απ’ ευθείας στην ΕΑΑΣ (οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18Α ΤΚ 10679) μέχρι 25 Οκτ.2013.

β. Για τους διαμένοντας στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παρ/τα μέχρι 29 Οκτ. 2013.

γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην ΕΑΑΣ ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι 31 Οκτ. 2013.


5. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.


6. Το χρηματικό ποσό της βράβευσης είναι τριακόσια είκοσι (320) ευρώ.


7. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το ΔΣ/ΕΑΑΣ αναλόγως πότε θα δοθούν από το ΓΕΣ τα χρήματα.


8. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην ΕΑΑΣ (τηλ. 2103633797) και στα κατά τόπους Παρ/τα αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου