Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ (ΒΟΕΑ)

Τα παιδιά των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι η μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,δύνανται να ασφαλίζονται για τη χορήγηση του βοηθήματος και απο τους δύο (2) γονείς.Για τα παιδιά των περιπτώσεων που είναι ήδη ασφαλισμένα στο Ταμείο και δεν έχουν λάβει το βοήθημα, δύναται κατόπιν αίτησης του κυρίως ασφαλισμένου γονέα να διακοπεί η ασφάλιση και να επιστραφούν οι κρατήσεις ,υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η ασφάλιση αυτών απο τον άλλο γονέα,το δε επιστρεφόμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος βοηθήματος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.     
Σχετική
Φ.951.1/197/715527Σ9949 5 Νοε 2013 ΓΕΣ/ΔΟΙ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου