Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Η Ιστορία Επαναλαμβάνεται;

     Σε αυτό το άρθρο της Ιστοσελίδος μας έχει αναρτηθεί εργασία , οικονομικού-ιστορικού περιεχομένου, του μέλους του ΔΣ του παραρτήματός μας Ανχου(Ο)ε.α. Παπαβέργου Ευάγγελου με τίτλο «Η ΙστορίαΕπαναλαμβάνεται;». Πρόκειται για μία συγκριτική θεώρηση των οικονομικών κρίσεων του 1897 & 1932 με τη παρούσα οικονομική κρίση. Από τη μελέτη των κρίσεων προκύπτουν πολλά ομοιόμορφα σημεία ,είτε σε επίπεδο γεγονότων είτε χειρισμών , από τη σύγκριση των οποίων μπορούμε να καταλάβουμε έννοιες , να δικαιολογήσουμε επιλογές και τέλος να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως αναφέρει ο κος Παπαβέργος οι χώρες που πετυχαίνουν είναι εκείνες που μαθαίνουν από την ιστορική τους εμπειρία!  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου