Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Ετήσιες Βεβαιώσεις Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ

Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. εντός του πλαισίου ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών με άμεσο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής η οποία φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.  Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία πατήστε εδώ. Eνώ πλήρη οδηγό με αναλυτικές πληροφορίες και οθόνες, μπορούν να συμβουλευτούν υποβοηθητικά στη διεύθυνση https://bebeosis.army.gr/images/manual_ekoems.pdf
Αρχής γενομένης απο το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα χρήσης 2013) η βεβαίωση του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. για φορολογική χρήση, θα χορηγείται αποκλειστικά μέσω της αναπτυχθείσας ως άνω εφαρμογής, χωρίς έντυπη αποστολή.
Τέλος, με την πολύτιμη συνδρομή της Δνσης Πληροφορικής του ΓΕΣ, αναμένεται να αναπτυχθεί, αντίστοιχη δυνατότητα λήψης Αναλυτικού Μηνιαίου Φύλλου Ενημέρωσης. .
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα παρακάτω

α. Α.Φ.Μ

β. Α.Μ.Κ.Α.

γ. Αριθμός Φακέλου Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ

Όσοι εκ των συναδέλφων δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διαδίκτυο, με τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να έρχονται στην ΕΑΑΣ , Τρίτη και Πέμπτη 10 με 11.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου