Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2013-2014

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2014
 
  1. Ανακοινώνεται στα μέλη μας ότι το ΓΕΣ θα βραβεύσει και φέτος Αριστούχους μαθητές,  παιδιά Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς.
 
  2. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας   18,1 και άνω,  Σχολικού έτους 2013 – 2014 και ο ένας εκ των γονέων είναι Απόστρατος Αξκός.
 
   3. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 
      α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή Ελέγχου επίδοσης.
      β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
      γ. Αίτηση του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα.
      δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
 
   4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
 
     α. Για τους διαμένοντας στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας απ΄ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Α ΤΚ 10679)  μέχρι 27 Οκτ 2014.
      β. Για τους διαμένοντας στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 27 Οκτ 2014.   
    γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι 31 Οκτ 2014.
 
   5. Πλέον των δικαιούχων της παραπάνω παραγράφου 2,  στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει αριστούχους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου,  του περσινού σχολικού έτους 2012 – 2013,  οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη βράβευση, λόγω της μη υποβολής του αιτήματός τους,  για κάποιο λόγο,  παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την αποστολή των δικαιολογητικών τους,  της παραγράφου 3,  με ειδική επισήμανση.    Η Ε.Α.Α.Σ.,  στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης του σκοπού της επιμέλειας των συμφερόντων των Μελών της,  προτίθεται να υποβάλει κατ΄ εξαίρεση τα υπόψη αιτήματα στο ΓΕΣ, αιτούμενη την ικανοποίησή τους,  έστω και ετεροχρονισμένα.
  
  6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι,  επειδή παρουσιάσθηκε το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση,  εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
 
   7. Το χρηματικό ποσό της βράβευσης είναι τριακόσια είκοσι (320) Ευρώ.
 
   8. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. αναλόγως  πότε θα δοθούν από το ΓΕΣ τα χρήματα. 
 
   9. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 210 3633797, εσωτ. 14 ή 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.
 
                                                                                                              Εκ της 
                                                                                                              Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου