Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΑΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

     Σας γνωρίζουμε ότι κατά την θερινή λειτουργία των ΚΑΑΥ Ν. Περάμου η Μεραρχία προτίθεται να διοργανώσει ψυχαγωγικές βραδιές.
     Σύμφωνα με την διαταγή της Μεραρχίας οι ε.α. Αξκοί Θα δηλώνουν συμμετοχή αποκλειστικά στην ΕΑΑΣ Παράρτημα Καβάλας  και εν συνεχεία το Παράρτημα θα ενημερώνει συγκεντρωτικά την Μεραρχία.
      Κατόπιν των παραπάνω για κάθε ψυχαγωγική βραδιά δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Παράρτημα μέχρι τις έναντι εκάστη ημερομηνία και ώρα.
1
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015
Τετάρτη 24 Ιουν 2015 12:00
2
Παρασκευή 11 Ιουλίου 2015
Τετάρτη 8 Ιουλ 2015 12:00
3
Σάββατο 17 Ιουλίου 2015
Τετάρτη 15 Ιουλ 2015 12:00
4
Σάββατο 1 Αυγούστου 2015
Τετάρτη 29 Ιουλ 2015 12:00
5
Πέμπτη 13  Αυγούστου 2015
Δευτέρα 10 Αυγ 2015 12:00
6
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015
Τετάρτη 19 Αυγ 2015 12:00
7
Σάββατο5 Σεπτεμβρίου 2015
Τετάρτη 2 Σεπ 2015 12:00

          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου