Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Παράδοσης – παραλαβής της Δκσεως της ΧΧΤΘΜεραρχίας

Την Τετάρτη 23 Μαρ 2016 στο στρατηγείο της ΧΧΤΘΜ στην Καβάλα έλαβε χώρα η τελετή παράδοσης – παραλαβής της  Δκσεως της Μεραρχίας από τον αποχωρούντα Υπτγο Βασίλειο Δοκμετζόγλου στον αναλαμβάνοντα Υπγο Γεώργιο Σταματιάδη .
Στην τελετή παρέστησαν οι Αρχές της πόλεως που εκφράστηκαν με τα πλέον τιμητικά σχόλια για τον αποχωρούντα Στρατηγό αλλά και για την βοήθεια της Μεραρχίας στους φορείς της πόλεως στην αντιμετώπιση των γνωστών προβλημάτων

που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Επίσης παρέστη ο επίτιμος Δκτης της ΧΧΤΘΜ Ανγος εα Νικολαίδης Ηλίας ο Πρόεδρος του Παραρτήματος  Ταξχος εα Τζατζάρης Θεόδωρος , μέλη του Παραρτήματος και πλήθος κόσμου. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου