Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών τα «προνόμια» των ενστόλων

Για πρώτη φορά αναμένεται να καταγραφούν οι δαπάνες που δεν σχετίζονται με την άμεση μισθοδοσία των ένστολων, αλλά με τις παροχές που λαμβάνουν σε είδος, σε μια προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών να υπολογιστεί το κόστος που συνεπάγονται αυτές παροχές για τον προϋπολογισμό.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα καταρτίσει ειδική έκθεση και στο επίκεντρο αναμένονται να βρεθούν παροχές που σχετίζονται με:
  • Τα Στρατιωτικά Πρατήρια - Προμηθευτικούς Οργανισμούς-Λέσχες.
  • Τα Κέντρα Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)
  • Τις Λέσχες Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).
  • Τα Επιδοτούμενα Στεγαστικά Δάνεια σε Στρατιωτικούς μέσω του Αυτονόμου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος.
  • Τη διάθεση υπηρεσιακών αυτοκινήτων που ισχύσει για αξιωματικούς από το βαθμό του Συνταγματάρχη και άνω.
Στα πλαίσια του νέου Κώδικα Φορολογίας που θα ισχύσει από τις αρχές του 2015 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
Στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται η παροχή αυτοκινήτου, παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, η παραχώρηση κατοικίας κλπ.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος οι παροχές σε είδος υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως ακριβώς και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου