Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Παραθερισμός στο ΚΑΑΥ Νέας Περάμου 2016

Μετά την Μετά την εκδοθείσα διαταγή της ΧΧΤΘ Μεραρχίας, αιτήσεις παραθερισμού στα ΚΑΑΥ Ν. Περάμου να υποβάλλονται μόνο στο γραφείο της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Καβαλάς μέχρι τις 27 Απριλίου 2016.
Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα γίνονται δέκτες αιτήσεις.
Έντυπα αιτήσεων θα υπάρχουν στο γραφείο της ΕΑΑΣ και στη ΛΑΦ καβαλάς καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του παραρτήματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου