Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Επίσκεψη στο Στρατηγό Δκτή ΧΧΤΘΜ

Την Παρασκευή 8 Απρ 2016 το Τοπικό Συμβούλιο ΕΑΑΣ Παράρτηματα Καβάλας  πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Στρατηγείο της ΧΧΤΘΜ , συνεχάρει τον νέο Δκτη της ΧΧΤΘΜ  Υπτγο κ. Σταματιάδη Γεώργιο για την επάξια προαγωγή του και την ανάληψη της Δκσεως της ΧΧ ΤΘΜ και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην δύσκολη αποστολή του.
Έγινε συζήτηση επι θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σε άριστο κλίμα , όπου βεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις των  εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξκών και ο Στρατηγός Δκτής Υπτγος Σταματιάδης Γεώργιος επέδωσε στον πρόεδρο του Παραρτήματος Ταξχο εα Τζατζάρη Θεόδωρο αναμνηστικό της ιστορίας της ΧΧ ΤΘΜ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου