Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Συντονιστικού για Σύσταση Επιτροπών

 1.-Σύμφωνα με αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και τη σύμφωνη γνώμη των τριών Ενώσεων , συγκροτείται Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα εξετάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόστρατοι στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψή τους και τους τρόπους  αντιμετώπισής τους , λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της ημερίδας Υγείας που έγινε την31-05-2014 καθώς και την ενδεχόμενη ένταξη των αποστράτων στο ΙΚΑ , η  οποία  θα  υποβάλει  τις  προτάσεις  της  στο   Συντονιστικό   μέχρι   την  01-03-2015.     

α.-Αρχιπλοίαρχο (ΥΙ) Θεόδωρο .Γρίβα Π.Ν.ε.α.  Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Πρόεδρο. 

β.-Γενικό Αρχίατρο  ε.α. Αργύρη Πλακιώτη , μικροβιολόγο ως Μέλος

γ.-Ταξίαρχο Π.Α. ε.α. Γεώργιο Κασάρα , χειρούργο , ως Μέλος

δ.-Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Αγγελάκα Διοικητή ΝΙΜΤΣ ως Μέλος

ε.-Γενικό Αρχίατρο ε.α. Αθανάσιο Αρβανίτη ως Μέλος.

 

  2.-Επίσης συγκροτείται , ως άνω , Επιτροπή από τους κάτωθι , η οποία θα εξετάσει την σκοπιμότητα και δυνατότητα συστέγασης Παραρτημάτων των τριών Ενώσεων σε κοινό χώρο , χωρίς τα Παραρτήματα να χάσουν την υπαγωγή και αυτοτέλειά τους , με σκοπό την αύξηση των ενεργών Μελών και την μείωση του κόστους , η οποία θα υποβάλει τις προτάσεις της στο Συντονιστικό μέχρι την 01-03-2015.

α.-Ταξίαρχο ε.α. Δημ. Χατσίκα , Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ ως Πρόεδρο

β.-Αντιπλοίαρχο (Ε) Ε.Αναγνωστάκη Π.Ν. ε.α. Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΝ ως Μέλος 

γ.-Σμήναρχο (ΤΥΜ) ε.α. Ανδρ.Ανδρικόπουλου Μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΑ ως Μέλος 

3.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο , αφού προβεί σε μία πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων από τις δύο Επιτροπές στα πλαίσια του συντονισμού , θα τις αποστείλει στις τρεις Ενώσεις για τις απόψεις τους και τελικά θα αποφασίσει σε πλήρη συνεργασία με τις τρεις Ενώσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν.

 

         

   Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

 

Υποστράτηγος  Σ.Ξ.ε.α.       Ε.Δανιάς     Πρόεδρος ΕΑΑΣ

Αντιστράτηγος Σ.Ξ.  ε.α.     Κ.Σκαρμαλιωράκης   Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος   Π.Ν. ε.α. Σ.Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ και του  Συντονιστικού

Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν.ε.α. Γ.Γεωργακόπουλος  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ.Ιατρίδης                    Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α.Ι.Κρανιάς                 Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

 

                                     Για την ακρίβεια

                                Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού 

      

             Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου