Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014

Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr
 
Δ Ε Λ Τ  Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση  της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
 
      Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού σε συνέχεια της παρακολούθησης του θέματος της απόφασης 2192/2014 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενημερώνει τα Μέλη της ότι παραστάθηκε με το νομικό της σύμβουλο  και στην εκδίκαση της υποθέσεως στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
     Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την έκδοση της σχεδόν ομόφωνης αποφάσεως, αποφάνθηκε ότι ο νόμος 4093/2012 που αφορά περικοπές συντάξεων που έγιναν από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι σήμερα (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016) ήταν αντισυνταγματικός και καταργήθηκε με τον νεότερο πρόσφατο νόμο 4307/2014.  Κατόπιν αυτού ακύρωσε την κυβερνητική απόφαση που μείωσε το ύψος των συντάξεων και διαβίβασε απευθείας, χωρίς ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) εντολή για άμεση αναδρομική αναπροσαρμογή των συντάξεων στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα. 
 
    Οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκριναν ότι η κυβερνητική πράξη περιορισμού των συντάξεων των στρατιωτικών - σωμάτων ασφαλείας «δεν έχει νόμιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου». Παράλληλα, η Ολομέλεια έκρινε αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την κυβερνητική πράξη αναδρομικού περιορισμού των συντάξεων των στρατιωτικών και κρίθηκε ότι η περικοπή των συντάξεων των στρατιωτικών είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  και της αναλογικότητας.  Παράλληλα, οι περικοπές των συντάξεων των στελεχών ΕΔ-ΣΑ παραβιάζουν και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, καθώς δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο ότι η αναδρομική μείωση υπαγορεύτηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος.
 
     Η Ε.Α.Α.Σ. θα ενημερώσει αναλυτικότερα τα Μέλη της αφού μελετήσει διεξοδικά όλο το κείμενο της απόφαση, όταν αυτό δημοσιευτεί. Παρακολουθούνται οι εξελίξεις, υπογραμμίζεται η αποτελεσματικότητα της Ε.Α.Α.Σ. στην προάσπιση των συμφερόντων των Μελών της ενώ τονίζεται ότι η μέχρι τώρα δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης δικαιώνει απόλυτα τις θέσεις της.
 
    Επιπρόσθετα κάνουμε γνωστό στα Μέλη μας ότι η Ε.Α.Α.Σ. κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, θα καλύψει την ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου που απαιτείται για την υποστήριξη της προσφυγής Μέλους της κατά της νομιμότητος των κρατήσεων που μας επιβλήθηκαν ως συνεισφορά αλληλεγγύης, λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος.  
Η εκδίκαση της υπόθεσης θα γίνει στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη διαδικασία της «πιλοτικής» δίκης την 19/1/2015.  Το αποτέλεσμα Θα αφορά όλα τα Μέλη μας ανεξαρτήτως εάν προσέφυγαν ή όχι. 
 
Εκ του Γραφείου Τύπου  της Ε.Α.Α.Σ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου